Vi trenger flere engasjerte ledere i alpingruppa.

15.11.2016 06:57

Uvdal idrettslag trenger flere som har lyst til å ta i et tak i UIL's alpingruppe.

Er du glad i å stå på ski, og/eller har barn som er ivrige i bakken håper vi at du har lyst til å ta i et tak.

Ta kontakt med Ole Morten Simensen (tlf: 90504158) Eller Andre Grimstveit (tlf: 93495211) om du har lyst til dette.

Tilbake