Uvdal idrettslag i sammarbeid med MOT

16.02.2016 22:16

Uvdal idrettslag kommer til å inngå et samarbeid med MOT.

I denne sammenheng vill vi gjerne sende medlemmer som har lyst til å lære mer om MOT på kurs.

Les skrivet nedenfor og gi oss gjerne en tilbakemelding om dette er noe du har lyst til.


MOT I NORE OG UVDAL:

I 2010 ble Nore og Uvdal et lokalsamfunn med MOT. Dette ble vedtatt av et enstemmig
kommunestyre med ordfører og rådmann i spissen. Det vil si at vi følger en helhetlig
modell som består av program i ungdomsskolen, videregående og på ungdommens
fritidsarenaer. MOT er godt forankret på skolene men vi har enda en vei å gå på
ungdommens fritidsarenaer. Dette er et mål vi jobber mot og strekker oss etter.
MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. Målet
til MOT er å skape robuste ungdommer i trygge ungdomsmiljøer.

Hovedverdiene til MOT er:


MOT til å leve


MOT til å bry seg


MOT til å si nei

Besøkene i skolen har forskjellig målsetning, innhold og tema fra gang til gang.

De er knyttet opp mot elevens læreplan i forskjellige fag. Det er voksne
MOT-informatører som gjennomfører besøkene. Disse er spesialrekruttert lokalt
og har fått utdannelse og sertifisering av MOT sentralt. MOT-informatørene har
i tillegg møter med ungdommens viktigste støttespillere- foreldre, foresatte og
lærere.

MOT tror på og arbeide forebyggende på flere arenaer samtidig. Vi må møte ungdom der de er!
Implementeringen av MOT starter i skolen, og fortsetter på fritidsarenaen.
Kommune får derfor muligheten til å utdanne MOTivatører, som kan spre MOTs
verdier også på fritidsarenaen.

MOT I FRITIDEN:

MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på
deres fritidsarena. Fritidsarenaen blir en treningsarena der ungdom i stor grad
får sette MOT-verktøyene ut i livet. MOTs medarbeider på fritidsarenaen kalles
en MOTivatør. En MOTivatør rekrutteres av lokal MOT-ledelse iht. MOTs
rekrutterings- og prestasjonsgrunnlag i samarbeid med Idrettslagets styre. Før
en evt skolering må idrettslaget signere en samarbeidskontrakt med MOT Nore og
Uvdal. Dette vil gjøre Idrettslaget til en Aktiv medspiller med MOT og får en
plass i det lokale MOT-teamet.

HVA "KREVES" FOR Å BLI MOT-IVATØR?:

At de primært er en voksen trener/leder for et lag/forening i MOTs målgruppe. At de er "MOTske" og
kjenner seg igjen i MOT sine verdier. At de ønsker å bruke MOT som et kulturbyggingsverktøy
på fritidsarenaen. At de ønsker å gjennomføre MOT-aktiviteter for ungdommene. At
de er selvgående. Har du passion, er du raus, interessert,
målbevisst, ungdommelig, mulighetsfokusert og oppriktig. Da er dette noe for
deg!

DETTE INNHEOLDER EN MOTIVATØRSKOLERING: (4t, ettermiddag, kveld)

Presentasjonsrunde, forventninger, kort historikk/Dette er MOT, Merkevarebygging, Verktøyene,
MOT-ivatørens rolle i det lokale MOT-teamet og hvordan bruke MOT på laget og
hvordan bruke MOT-ivatørhåndboka.Tilbake