Min idrett.

08.03.2016 21:15

Informasjon om endringer i medlemssystem og betaling av kontingent.

Uvdal IL vil fra januar 2016 ta i bruk nytt system for medlemsregister og kontingenter. Tidligere har det vært brukt ulike systemer, disse fases nå ut og det systemet vi kommer til å bruke heter Min idrett og er utarbeidet av Norges idrettsforbund. 

Minidrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene: minidrett.nif.no/

Klikk på linkene under for å lese mer om dette, og for hjelp til å bruke Min idrett.

 

Og husk; alle medlemmer i Uvdal IL må bruke dette systemet for å melde seg inn i idrettslaget.

 

Infoskriv klubbadmin 08.03.16.pdf (232664)

Brukermanual_ MinIdrett GHG150416.odt (1020723)

Tilbake