INNKALLING TIL ÅRSMØTE

01.03.2018 17:53

 

Uvdal idrettslag innkaller til årsmøte

tirsdag 13. mars kl 18:00 på Uvdal skole/samfunnshus.

 

Saksliste:

1.  Godkjenning av stemmeberettigede.

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.  Behandle årsmelding for hovedlaget og undergruppene.

5.  Behandle revidert regnskap.

6.  Behandling evt innkommende saker/forslag.

7.  Fastsetting av kontingenter; Hovedlaget og undergrupper

8.  Valg av representanter til hovedstyret, undergrupper, valgkomite og revisor.

9.  Uvdal IL er 100 år i år! Hvordan skal dette markeres? Kom med innspill!

 

Det blir også mulighet for å se nærmere på de nye dressene våre!

 

Vi serverer kaffe/te og litt å bite i! Velkommen!

 

 

Styret i UIL

 

Tilbake