COVID-19.

12.03.2020 15:09

ALL AKTIVITET I REGI AV UVDAL IDRETTSLAG STANSES.

 

På grunn av Covid-19 pandemien, regjeringes nye føringer på generell aktivitet i Norge og Norges Idrettsforbund føringer, stanses all treningsaktivitet i regi av Uvdal Idrettslag. Dette skjer fra dagens dato inntil nye føringer kommer fra myndighetene.

Ved spørsmål vennligst kontakt leder i UIL hovedstyre, Andre Grimstveit eller de andre i hovedstyret UIL.

Tilbake