Årsmøte i UIL 7. mars- 16

26.02.2016 10:15

Årsmøte UIL


Uvdal idrettslag innkaller til årsmøte for 2015 mandag 7. mars kl 19:00 på Uvdal Herredshus.

 

Saksliste:

1.  Godkjenning av stemmeberettigede.

2.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.  Behandle årsmelding for hovedlaget og undergruppene.

5.  Behandle revidert regnskap.

6.  Behandling av fordelingsnøkkel.

7.  Fastsetting av kontingenter; Hovedlaget og undergrupper for 2016.

8.  Informasjon om medlemsregistrering

9.  Valg

I etterkant av årsmøtesakene vi styret kort orientere om prioriterte arbeidsområder for 2016.

 

Enkel servering.

  Vel møtt!


Hilsen styret

 

 

Tilbake